CRESTEREA IMPLICARII CONSUMATORILOR DE ENERGIE LA NIVEL DE COMUNITATE PRIN COMBINAREA DE TEHNOLOGII DE ANALIZA A DATELOR ȘI BLOCKCHAIN (BRIGHT)

PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0031 (10/2021)

Proiectul isi propune consolidarea capacitații de a participa la noi competiții de proiecte de cercetare in actualul si următorul program cadru a Laboratorului de Cercetare in Sisteme Distribuite din cadrul Departamentului de Calculatoare, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Tehnica Din Cluj-Napoca. Pentru acesta dorim implicarea de noi cercetători pentru a investiga mai in detaliu direcții si teme de cercetare in domeniul energie si blockchain ce pot fi exploatate in noi propuneri de proiecte. Tinerii cercetători vor fi angrenați in activității suport care sa aducă plus valoare sau noi cunoștințe echipei. Proiectul va ajuta la creșterea vizibilității DSRL la nivel internațional prin creșterea gradului calității cercetărilor efectuate si a materialelor publicate, intensificarea colaborării cu alte instituții Europene prin participarea la alte apeluri de proiecte si creșterea calității resursei umane implicate in cadrul proiectelor H2020 aflate in derulare.

In materie de impact cuantificabil preconizat, mai jos enumeram câțiva indicatori de performanta pe care plănuim sa-i îndeplinim pana la finalul implementării proiectului: numărul de noi tineri cercetători in echipa laboratorului de cercetare >= 1; număr de propuneri depuse la apelurile H2020/Horizon Europe pe perioada desfășurării proiectului suport >= 2; articole si participări la conferințe internaționale in domeniile eficienta energetica si blockchain >= 2; articole in jurnale indexate Web of Science (WoS) >= 2.

Durata de desfasurare a proiectului este de 34 luni, 01/01/2021 - 31/10/2023.

Bugetul total al proiectului este de 184.275 Lei.