Obiectivele principale ale proiectului sunt:

- Studiul de noi direcții de cercetare in domeniul energie si blockchain;

- Efectuarea de teste in laborator si implementarea de funcționalități îmbunătățite urmărind a creste TRL-ul (Tehnology Readiness Level) unor componente si tehnologii dezvoltate de DSRL pentru a putea fi exploatate in noi proiecte de cercetare

- Elaborarea de lucrări științifice si participarea la conferințe internaționale de specialitate urmărind creșterea si întărirea rețelei de parteneri in vederea elaborării de noi proiecte de cercetare.